Ф. И. Шаляпин 1936 г.
Ф. И. Шаляпин "с сигаой".

 

 

Шаляпин - биография... Шаляпин - история... Шаляпин - легенда... Шаляпин... RU... Шаляпин... RU... Шаляпин - человек... Шаляпин - артист... Шаляпин - музыкант...